Ako vybaviť stavebné povolenie

 

Pred tým ako začnete vybavovať stavebné povolenie musíte sa pozrieť na umiestnenie pozemku, na ktorom sa chystáte stavať. Ak sa pozemok nachádza v extraviláne  obce (mimo zastavaného územia), bude nutné v prvom rade vybaviť územné rozhodnutie o umiestnení stavby a odňať pozemok z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V tomto prípade prejdite na článok „Ako vybaviť územné rozhodnutie“.

Ak sa váš pozemok nachádza v intraviláne obce (v zastavanom území), stavebný úrad pri jednoduchých stavbách (medzi ktoré patrí aj rodinný dom do 300m2 zastavanej plochy) zlúči územné a stavebné konanie. V tomto prípade podávate žiadosť na územné a stavebné povolenie Čítaj viac>>>

Ako ohlásiť drobnú stavbu

Ohlásenie drobnej stavby postačuje v prípadoch:

  • keď ide o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m3
  • keď ide o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m
  • keď zasklievate balkón v rámci bytového domu
  • keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu
  • keď staviate plot
  • keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)

Je potrebné si uvedomiť, že drobná stavba je stavba ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. rodinný dom). Ak sa chystáte stavať drobnú stavbu Čítaj viac>>>