Ako ohlásiť drobnú stavbu

Ohlásenie drobnej stavby postačuje v prípadoch:

  • keď ide o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m3
  • keď ide o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m
  • keď zasklievate balkón v rámci bytového domu
  • keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu
  • keď staviate plot
  • keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)
Je potrebné si uvedomiť, že drobná stavba je stavba ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. rodinný dom). Ak sa chystáte stavať drobnú stavbu na mieste kde nie je žiadna hlavná stavba môže stavebný úrad od vás vyžadovať, aby ste podali žiadosť na stavebné povolenie. A to aj v prípadoch keď sa podľa parametrov stavby jedná o drobnú stavbu. S týmto prípadom sa môžete stretnúť napríklad pri stavbe záhradnej chaty v záhradkárskej osade, alebo ak chcete vybudovať napríklad elektrickú prípojku a na danom pozemku nie je žiadna stavba.

V prípade že stavebný úrad od vás vyžaduje stavebné povolenie prejdite na článok „Ako vybaviť stavebné povolenie“

Ak sa pozemok, na ktorom sa chystáte stavať nachádza v extraviláne je možné, že budete musieť v prvom kole vybaviť územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Ale zväčša pri takýchto stavbách stavebný úrad konania zlučuje.

V prípade že musíte vybaviť územné rozhodnutie, prečítajte si najskôr článok „Ako vybaviť územné rozhodnutie“.

Ohlásenie drobnej stavby je v podstate veľmi jednoduché. Budete potrebovať jednoduchý projekt ohlasovanej stavby. Projekt by mal obsahovať situáciu umiestnenia stavby na pozemku, technickú a sprievodnú správu, pôdorys, rez a pohľady stavby. V prípade že sa stavba napája na nejaké siete (elektrická energia, voda, kanalizácia…) sú potrebné aj prípojky týchto sieti. Túto dokumentáciu budete potrebovať v dvoch vyhotoveniach. K projektu pripojíte:

– Originál listu vlastníctva, originál katastrálnej mapy (tie si pôjdete vybrať na príslušnom katastrálnom úrade).

– Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za ohlásenie drobnej stavby, ktorý uhradíte na obecnom úrade (výška správneho poplatku predstavuje 25€). Ak sa pripájate na nejaké siete tak budete potrebovať aj vyjadrenie správcu sieti k projektu prípojky (viac sa dočítate v sekcií „Správcovia sietí“).

– V neposlednom rade vyplnenú samotnú žiadosť na ohlásenie drobnej stavby.

Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby na stiahnutie.

Ak pôda na parcele, na ktorej sa chystáte stavať nie je zaradená do druhu Zastavané plochy a nádvoria, budete potrebovať aj stanovisko pozemkového úradu. Prílohou k žiadosti na pozemkovom úrade je originál listu vlastníctva, originál snímky z katastrálnej mapy, vyjadrenie obecného úradu k plánovanému zámeru, správny poplatok 3,00 € (kolok).

Žiadosť o stanovisko pozemkového úradu na stiahnutie.

Na vyjadrenie obecného úradu k plánovanému zámeru musíte na obci predložiť žiadosť s jednoduchým projektom drobnej stavby.

Žiadosť o stanovisko obce na stiahnutie.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.