Ako vybaviť územné rozhodnutie

 

V územnom konaní sa rozhoduje o využití pozemku na konkrétny účel. Poznáme niekoľko územných rozhodnutí:

  • Rozhodnutie o umiestnení stavby.
  • Rozhodnutie o využívaní územia.
  • Rozhodnutie o chránenej časti krajiny.
  • Rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Ak sa chystáte stavať rodinný dom, alebo inú stavbu na pozemku umiestnenom v extraviláne (mimo zastavaného územia), budete musieť vybaviť rozhodnutie Čítaj viac >>>

Ako prebieha územné konanie

 

Po podaní žiadosti o umiestnení stavby príde na adresu žiadateľa pozvánka k územnému konaniu. Tohto konania sa ako žiadateľ musíte zúčastniť, alebo splnomocniť zástupcuNa konaní sa spíše zápisnica s vami (resp. zástupcom) a s vašimi budúcimi susedmi (ak sa nejaký dostavia). Zúčastniť sa môže aj starosta obce, v ktorej sa bude stavba realizovať (zväčša však majú spustu inej práce, ako sa zúčastňovať každého konania na stavebnom úrade). Po konaní vám bude domov doručené územné rozhodnutie. Ale pozor toto rozhodnutie ešte nie je právoplatne. Na právoplatnosť sa čaká 15 dní od prevzatia posledného listu s územným rozhodnutím (list nedostávate len vy, ale aj susedia, obec a ostatné dotknuté orgány). Po uplynutí tejto lehoty je nutné na doručené územné rozhodnutie opečiatkovať právoplatnosť. Právoplatnosť vám opečiatkujú na stavebnom úrade Čítaj viac>>>