Ako prebieha územné konanie

Po podaní žiadosti o umiestnení stavby príde na adresu žiadateľa pozvánka k územnému konaniu. Tohto konania sa ako žiadateľ musíte zúčastniť, alebo splnomocniť zástupcu.

  Splnomocnenie na zastupovanie pri územnom konaní na stiahnutie.

Na konaní sa spíše zápisnica s vami (resp. zástupcom) a s vašimi budúcimi susedmi (ak sa nejaký dostavia). Zúčastniť sa môže aj starosta obce, v ktorej sa bude stavba realizovať (zväčša však majú spustu inej práce, ako sa zúčastňovať každého konania na stavebnom úrade).

Po konaní vám bude domov doručené územné rozhodnutie. Ale pozor toto rozhodnutie ešte nie je právoplatne. Na právoplatnosť sa čaká 15 dní od prevzatia posledného listu s územným rozhodnutím (list nedostávate len vy, ale aj susedia, obec a ostatné dotknuté orgány). Po uplynutí tejto lehoty je nutné na doručené územné rozhodnutie opečiatkovať právoplatnosť. Právoplatnosť vám opečiatkujú na stavebnom úrade. Ak chcete urýchliť proces a nechcete čakať 15 dní na právoplatnosť rozhodnutia, môžete navštíviť susedov a starostu obce a poprosiť ich aby vám podpísali vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu. Pravdaže s tým nemusia súhlasiť je to len ich dobrá vôľa.

Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu o umiestnenia stavby na stiahnutie 

Keď máte konečne právoplatné územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), môžete žiadať pozemkový úrad o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

V tejto chvíli sa môžete rozhodnúť či idete vynímať pozemok celý, alebo len plochu pod dom a príjazd k domu. Ale pozor! Pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vám môže v rozhodnutí pozemkový úrad stanoviť poplatok (odvod) za každý odňatý meter štvorcový. Čo predstavuje pri najkvalitnejších pôdach (v skupine kvality 1) 20€/m2. Pri väčších plochách to môže predstavovať značnú čiastku, ktorá môže zamávať z vaším rozpočtom na stavbu. Skontrolujte si preto vopred bonitu pôdy na vašom pozemku (kód BPEJ) a sadzbu odvodu za trvalé  odňatie poľnohospodárskej pôdy.

   Základné sadzby odvodov za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) na stiahnutie.

Ak ste sa rozhodli vynímať len časť pozemku budete musieť najskôr navštíviť geodeta aby vám spracoval geometrický plán, v ktorom vyčlení vynímanú časť ako samostatnú parcelu. Tento geometrický plán budete prikladať k žiadosti na pozemkový úrad ako prílohu. Ďalšou prílohou bude právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby a zaplatený poplatok 33€ (kolok).

Súčasťou by mal byť aj list vlastníctva, katastrálna mapa a BPEJ (bonita pôdy), ale tieto prílohy ste odovzdali pozemkovému úradu v predošlej žiadosti a preto ich už nemusíte dokladať. Nezabudnite aj na samotnú žiadosť ktorú si môžete stiahnuť nižšie.

  Žiadosť na rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na stiahnutie

Po mesačnej lehote vám bude rozhodnutie doručené poštou na adresu, ktorú ste zadali v žiadosti. Podobne ako pri územnom rozhodnutí budete musieť počkať na právoplatnosť. Ak sa vám nechce čakať môžete sa vzdať odvolania ako pri územnom rozhodnutí. V tomto prípade sa vzdávajú odvolania len majitelia pozemku a obec.

Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu o trvalom odňatí pôdy na stiahnutie.

A tu celá cesta spojená s územným konaním a vynímaním poľnohospodárskej pôdy končí. V ďalšom kroku už môžete žiadať o stavebné povolenie. O tom sa viac dozviete v článku „Ako vybaviť stavebné povolenie“.  V prípade drobnej stavby pokračujte na článok „Ako ohlásiť drobnú stavbu“. To či Vás objekt spadá do drobnej stavby zistíte v článku ,,Kedy je potrebné vybaviť stavebné povolenie“.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.